fbpx

Luonnon mallin mukaisen istutuksen rakentaminen ja hoito

Jaa tästä hyvät jutut kavereillekin!

Luonnon mallin mukainen istutus on helppohoitoinen kasviyhdyskunta, jonka monimuotoisuus ja kestävyys perustuu huolellisesti tehtyyn kasvisuunnitelmaan. Oikein valitut kasvit tukevat toistensa kasvua, estävät rikkaruohottumista ja pidättävät kosteutta maassa, tuovat maahan ravinteita ja ehkäisevät tauteja ja tuholaisia.

Mutta, hyvin suunniteltu on VAIN puoliksi tehty. Ja siksi tässä artikkelissa annan sinulle nyt käytännön neuvoja luonnon mallin mukaisen istutuksen rakentamisesta ja hoidosta.

Käymme läpi mm. sitä,

 • miten paljon taimia pitäisi istutukseen hankkia,
 • voiko osan kasveista ehkä kylvääkin siemenistä,
 • miten tiheään taimet istutetaan ja
 • miten istutuksesta saadaan luontevan näköinen.
Puistomainen piha
Photo by Wonderlane on Unsplash

Suunnittelu ja kasvivalinnat

Jos et vielä ole perehtynyt luonnon mallin mukaisen istutuksen suunnitteluun ja kasvivalintoihin, suosittelen lämpimästi tekemään sen näistä artikkeleista:

Näin suunnittelet luonnon mallin mukaisen istutuksen

Kasvien valinta luonnon mallin mukaiseen istutukseen

 

Otetaan kuitenkin tähän vielä pieni kertaus suunnitteluvaiheesta.

Suunnitteluvaiheessa olet jakanut kasvit ryhmiin:

 1. Rakennekerros (istutukselle rytmin ja profiilin luova kerros, isot kasvit)
 2. Sesonkikerros (vuodenaikojen mukaan muuttuvat kasvit, eri aikoihin kukkivat perennat, heinät jne.)
 3. Maanpeittokerros (muiden kasvien ja maan hyvinvointia tukevat kasvit, jotka peittävät maata)
 4. Täyttökerros (yksivuotiset ja muut em. kerroksia täydentävät kasvit)

Luonnon mallin mukaisen istutuksen perusidea on monimuotoisuus ja sekaistutus, minkä takia sekä erilaisia kasvilajeja että taimia tarvitaan enemmän kuin perinteisessä istutuksessa.

Luonnossa kasviyhdyskunnassa on usein muutamaa lajia runsaasti ja sitten useita lajeja, joita on yksilömäärältään vähemmän. Tätä mallia mekin pyrimme noudattamaan.

Koska luonnon mallin mukainen istutus elää ja muuttuu, mitään orjallisia sääntöjä tässäkään ei tarvitse noudattaa. Voit aivan mainiosti vain kerätä mahdollisimman monimuotoisesti erilaisia kasveja ja katsoa miten istutus sitten lähtee kehittymään.

Mutta jos kaipaat tarkempia ohjeita eri kasvilajien suhteisiin, tässä pari erilaista laskentatapaa:

 • 15% lajeista muodostaa 40% taimimäärästä ja
 • 85 % lajeista muodostaa loput 60% taimimäärästä

Esimerkki:

Penkin pinta-ala on 10 m2. Ruohovartisten kasvien taimiväli on n. 25 cm ja niitä tulee n. 10 kpl/m2. Alueelle tulee siis kaikkiaan 100 tainta.  

6 kasvilajia (n.15% 100 taimesta) muodostaa silloin 40% taimimäärästä, eli näitä 6 lajia tulee olla yhteensä 40 tainta. 

30 kasvilajia (85% 100 taimesta) muodostaa 60% taimimäärästä, eli näitä 30 lajia tulee yhteensä 60 tainta.

Eri kerroksiin tarvittavien taimien määrää miettiessäsi, voit käyttää myös tätä laskukaavaa:

 • rakennekerrokseen 10-25 % kaikista taimista
 • sesonkikerrokseen 25-40 % kaikista taimista
 • maanpeittokerrokseen 50 % kaikista taimista

Esimerkki:

Penkin pinta-ala on 10 m2 ja siihen tulee yhteensä 100 kappaletta taimia. 

Rakennekerroksen taimia on 20 kappaletta (20%)

Sesonkikerroksen taimia on 30 kappaletta (30%)

Maanpeittokerroksen 50 kappaletta (50%)

Mutta, kuten sanottua, voit hyvin unohtaa tällaiset laskukaavat kokonaan ja tehdä kasvivalinnat vapaasti. Valitse vain mahdollisimman monimuotoisesti eri kasvilajeja kaikkiin ryhmiin. Voit hyvin täydentää istutusta myöhemmin lisäämällä kasvilajeja tai taimia, kun puutteita huomaat.

Jos kasvilajeja on liian vähän ja istutus ei ole tarpeeksi monimuotoinen ja tiivis, luontokin kyllä täydentää puuttuvat kohdat. Voit joko hyväksyä nämä luonnon tekemät lisäykset tai sitten kitkeä ne pois ja laittaa jotain mieluisampaa tilalle.

Kasvivalinnoissa muista ottaa huomioon:

 1. Kasvupaikan olosuhteet ja niiden ennustettavat muutokset
 2. Kasvien elinkiertostrategiat, eli millaisin kilpailukeinoin ne kasvavat, lisääntyvät ja leviävät
 3. Kasvien välinen vuorovaikutus, eli miten kasvit sopivat yhteen
 4. Kasvien vuorovaikutukset muiden eliöiden kanssa, eli houkuttelevatko ne esimerkiksi tuholaisten petoja paikalle, sietävätkö hyvin myyrien tuhoja jne.

Koita valita istutukseen mahdollisimman monimuotoisesti erilaisia kasveja. Valitse kasvit kasvupaikan mukaan, katso mallia istutukselle ympäröivästä luonnosta, jos vain mahdollista.

Esimerkki kerroksellisesta suunnitelmasta:

 

 

Maanparannus luonnon mallin mukaisessa istutuksessa

Jotta luonnon mallin mukanen istutus olisi oikeasti helppohoitoinen, kestävä ja monimuotoinen, kasvivalintojen pitää perustua kasvupaikan ominaisuuksiin. Hiekkakankaasta ei lähdetä muokkaamaan rehevää viidakkoa, eikä rehevään ja ravinteikkaaseen peltomaahan kannata yrittää luoda minimalistista kivikkoistutusta.

Lähtökohtaisesti kasvit valitaan niin, että ne viihtyvät siinä maassa, mikä kasvupaikalla valmiiksi on. Sitä voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä eloperäisiä aineksia (lantaa, ruohosilppua, kompostimultaa) tai kalkitsemalla, jos se on hyvin hapanta tai lisäämällä siihen biohiiltä, joka edistää mikrobitoimintaa ja pidättää vettä.

Yritä kuitenkin pitää kaikki maanmuokkaustoimet niin vähäisinä kuin mahdollista. Olemassa olevassa maassa on valmiiksi monipuolinen mikrobisto, joka edesauttaa kasvien hyvinvointia. Kaikenlaiset muutokset kasvualustassa, myös sen eri kerrosten sekoittaminen, häiritsevät näiden maan pieneliöiden toimintaa ja ovat siksi enemmän tai vähemmän haitaksi.

Jos joudut käyttämään teollista ”pussimultaa”, suosi luonnonmukaisia valmisteita, mielellään kompostoimalla valmistettuja. Markkinoilla on myös tarjolla erilaisia mikrobi- ja sienijuurivalmiteita, joita voidaan lisätä pussimultaan. Jos pussimulta on kuitenkin hyvin ravinteikasta – kuten useimmiten on – nämä pieneliöt ja sienijuuret eivät siinä pysty elämään.

Pienimmillään kasvualustan kunnostukseksi riittää, että käännät maan kevyesti, poistat mahdolliset rikkakasvit huolellisesti ja tasoittelet pintamaan.

Kun myös hoidat istutuksen jatkossa luonnon mallin mukaan, maaperän mikrobisto ja sitä kautta kasvien hyvinvointi paranee vuosi vuodelta. Hieman kärsivällisyyttä kaivataan, mutta se kannattaa!

Maanmuokkaus

 

Luonnon mallin mukaisen istutuksen rakentaminen

No niin, nyt sinulla on tarvittava määrä taimia ja istutuspaikka valmiina. Mitenkäs nämä taimet nyt sitten sinne istutukseen sommitellaan?

Suurin ero luonnon mallin mukaisen ja perinteisen istutuksen rakentamisessa on sekaistutus. Nyt ei siis tehdä mitään ”kukkaiskuvioita”, vaan kasvit pitäisi saada istutukseen mahdollisimman luonnollisella tavalla sekaisin.

Suosittelen sommittelemaan kaikki taimet ensin paikoilleen ja aloittamaan varsinaisen istutuksen sen jälkeen. Jos tämä tuntuu hankalalta (esim. suuren taimimäärän vuoksi), voit myös sommitella ja istuttaa taimet kerros kerrallaan.

Varaa aikaa taimien sommitteluun!

Ainakin itselläni on taipumus lipsua symmetriaan kasvien asettelussa tosi helposti, jos en pidä varaani. Tavoite on saada istutus näyttämään siltä, kuin kasvit olisivat itse valinneet paikkansa.

Mieti kasveille paikkoja valitessasi myös pienilmastoa ja sitä, miten kasvit muokkaavat lähiympäristöään kasvaessaan. Jos pistät lehtipuuntaimen perennojen eteläiselle puolelle, se luo kasvaessaan perennojen päälle varjon, jos taas niiden pohjoispuolelle, varjoa ei synnykään.

Sommittelutyötä voit tehdä toki jo paperisuunnitelmaan etukäteen ja laittaa siihen kasveille paikat. Toisinaan tämä voi etenkin isomman istutuksen kohdalla olla helpompi tapa kuin taimipurkkien asettelu paikan päällä.

Luonnon mallin mukaisen istutuksen rakentamista
Aurinkoisen puolen emotarha istutusvaiheessa
Luonnon mallin mukainen istutus
Sama paikka nyt, 5 vuotta myöhemmin.

Varsinainen taimien istutustyö ei poikkea tavanomaisesta. Siihen löydät lisäohjeita täältä.

 

Luonnon mallin mukaisen istutuksen hoito

Luonnon mallin mukaisen istutuksen hoito eroaa perinteisestä erityisesti muutoksen sallimisessa. Tässä istutuksessa ei tarvitse pitää kasveja ”kurissa”, kitkeä itsestään putkahtelevia siementaimia eikä jakaa kasveja säännöllisesti. Koko homman ydin on siinä, että istutuksen annetaan elää omaa elämäänsä, muuttua ja muokkaantua olosuhteiden mukaan.

Luonnon mallin mukaisen istutuksen hoidossa tärkeintä onkin maltti ja pitkäjänteisyys. Tarkkailu on tärkeää, mutta samalla pitää antaa luonnolle aikaa ja hyväksyä se, että jotkin kasvit eivät ehkä paikalla viihdykään ja häviävät vähin äänin pois.

Alkuvaiheessa, parin ensimmäisen vuoden ajan, istutuksessa on usein tyhjää multapintaa niin, että kitkeminenkin on tarpeen. Erityisesti, jos maassa oli jo valmiiksi hyvä siemenrikkapankki tai lähistöltä rikkojen siemeniä leviää runsaasti. Myöhemmin säännöllistä kitkemistä ei yleensä tarvita, kun maa on toivotttujen kasvien peittämä.

Kitkemisessä kannattaa omaksua sääntö: luonnon mallin mukaisesta istutuksesta kitketään vain sellaista, mikä varmuudella rikkakasviksi tunnistetaan! Hoidon onnistumisen kannalta onkin tosi tärkeää tuntea istutuksen kasvit jo pienenä sirkkataimena. Niin ne toivotut kuin myös rikkakasvit. Näin pystyt kitkemään ne oikeat kasvit pois ja jättämään toivotut paikalleen.

Tärkeimmät hoitotoimet luonnon mallin mukaisessa istutuksessa ovat:

   1. pitää huolta siitä, että maa pysyy kasvipeitteisenä
   2. tarkkailla aggressiivisesti leviäviä kasveja ja kitkeä niitä tarvittaessa vähemmäksi

Hoitotoimet kannattaa ajoittaa kevääseen ja alkukesään, jolloin kasvien kilpailu on ankarinta. Myöhemmin on hyvä antaa kasvurauha sekä kasveille että myös istutuksessa eläville muille otuksille, hyönteisille, maaperämikrobeille jne.

Kasvien kuolleet osat jätetään luonnon mallin mukaisessa istutuksessa aina paikoilleen. Näin niiden ravinteet kiertävät, eikä erilliselle lannoitukselle ole tarvetta. Voit toki halutessasi silputa kuolleet kasvinosat penkkiin, jos ne kiusaavat silmää. Kätevä peli tässä on edullinen siimaleikkuri, jolla voit ajaa kaikki ruohovartiset kerralla silpuksi myöhään syksyllä tai varhain keväällä.

Jos kasvien kasvu näyttää heikolta, lannoita istutusta vain orgaanisilla, lanta- tai kompostiperäisillä lannoitteilla. Keinotekoisia lannoitteita kannattaa välttää, sillä ne usein häiritsevät maan normaalia ravinnekiertoa.

Yleisesti voi sanoa, että luonnon mallin mukainen istutus vaatii vähemmän hoitoa tunneissa, mutta enemmän tietoa ja ymmärrystä kasveista ja kasviyhdyskuntien toiminnasta.

Kevättyöt perennapenkki
Lumen alta keväällä paljastuva perennapenkki.

 

Vaihtoehtoisia tapoja siirtyä luonnon malliin

Edellä on käyty läpi täysin uuden dynaamisen istutuksen suunnittelua, kasvivalintoja ja hoitoa. Näillä keinoin päästään nopeasti siihen tavoitteeseen, että istutus on helppo hoitaa, kestävä ja monimuotoinen kokonaisuus. Perustamisesta menee noin 2-3 vuotta, niin istutus hoitaa pääsääntöisesti itse itsensä.

Tällainen kerralla tehty istutus vaatii kuitenkin tarkkaa suunnittelua, runsaasti kasvitietämystä ja myös rahaa ison taimimäärän hankintaan. Kotipihassa voit aivan hyvin siirtyä luonnon malliin myös hitaammin ja rennommin, ei ole pakko rykäistä kerralla valmista!

Työmäärä ehkä hieman kasvaa ensimmäisinä vuosina, eikä istutuksen ennustettavuus ole ihan niin varmalla pohjalla, mutta toisaalta on hitaassa etenemisessä etunsakin. Opit mukavalla tavalla koko ajan uutta tehdessäsi ja istutusta tarkkaillessasi, etkä joudu kerralla investoimaan niin isoja rahoja taimiin.

Tässä muutama vinkki, miten voit muuttaa pihasi luonnon mallin mukaiseksi pikku hiljaa:

Uudet istutukset:

 • Valitse istutuksen kasvit ja ryhmittele ne edellä mainittujen ohjeiden mukaan.
 • Hanki isompaan istutukseen vähintään 3 tainta/kasvilaji, pienempään riittää yksikin.
 • Istuta kasvit sekaisin toistensa lomaan, ottaen huomioon niiden elintavat.
 • Alkuvuosina täytä aukkopaikkoja esim. kylvökukilla, joita voit vuosittain vaikka vaihdella.
 • Anna kasvien levitä vapaasti, älä rajoita niiden kasvua.
 • Voit myös levittää kasveja jakotaimista tai siemenistä laajemmalle alueelle.

Vanhat istutukset:

 • Ryhmittele istutuksessa olevat kasvit edellä mainittujen ohjeiden mukaan.
 • Täydennä kasvivalikoimaa niin, että kasveja löytyy jokaisesta kerroksesta, muista maanpeitekerroksen tärkeys!
 • Poista tarvittaessa istutuksesta kasvit, jotka eivät siihen sovellu esim. leviämisen tai ”sosiaalisten taitojensa” takia.
 • Anna kasvien lähteä levittäytymään vapaasti ja seuraa istutuksen kehittymistä. Puutu leviämiseen vain, jos joku kasvi näyttää dominoivan liikaa.

Pihan muut alueet:

 • Jos vain tilaa riittää, anna pihan reuna-alueilla luonnon vallata tilaa, älä koita siivota jokaista rikkakasvia ja hallita kaikkea omilla kasvivalinnoillasi.
 • Anna nurmikon muuttua luonnonnurmikoksi.
 • Perusta lahoaita tai kerää risu-lehtikasa sopivaan paikkaan tontilla. Se houkuttelee paikalle runsaasti sinulle hyödyllisiä luonnon elukoita.
 • Älä pelkää tuntematonta! Kitke vain kasveja, jotka tunnet. Tapa vain ötököitä, jotka tunnistat ja joiden tiedät olevan pihallesi haitaksi. Älä tuhoa varmuuden vuoksi!
 • Mieti pihan hoitotapojasi laajemminkin ekologiselta kannalta, vinkkejä löydät täältä.
 • Lisää pihalla kasvavien yksittäisten puiden ja pensaiden juurelle matalia perennoja ja maanpeittokasveja. Ne ovat paljon helpompi ja myös kauniimpi ja kasville parempi vaihtoehto kuin paljas multa tai kuorikate.
 • Myös hyötykasvien, hedelmäpuiden ja marjapensaiden, juurille voit hyvin istuttaa maata peittävää kasvillisuutta.

 

Annan sinulle tarkempia neuvoja ja vinkkejä luonnon mallin mukaiseen pihanhoitoon tällää Luonnonmukainen piha -verkkokurssilla.

Puutarhakurssi

 

Näistä artikkeleista löydät lisätietoa luonnon mallin mukaisen istutuksen suunnittelusta ja kasvivalinnoista:

Näin suunnittelet luonnon mallin mukaisen istutuksen

Kasvien valinta luonnon mallin mukaiseen istutukseen

 

Näiden artikkeleiden ohjeet perustuvat omiin kokemuksiini ja kokeiluihini sekä Aino Karilaksen mainioon kirjaan ”Dynaaminen kasvillisuus – Kaunista ja kestävää monimuotoisuutta rakennetuille viheralueille”.  Kirja on suunnattu enemmän ammattilaisille ja oppaaksi julkisen viherrakentamisen suunnittelijoille ja rakennuttajille, mutta voin silti suositella sitä lämpimästi kaikille asiasta kiinnostuneille. (Ja tämä suositus EI SISÄLLÄ mitään markkinointia, en hyödy millään tavalla tämän kirjan suosittelusta ?.)

Kommentoi helposti Facebook profiililla!

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: