Tietosuojaseloste

Jaa tästä hyvät jutut kavereillekin!

Päivitetty 7.5.2018

 

Rekisterin ylläpitäjä

 • Puutarha Auringontähti (Tmi)
 • Y-tunnus: 1951504-7
 • Osoite: Ylämyllyntie 46 B, 80400 Ylämylly
 • Vastuuhenkilö: Anna Saarikoski-Tähtelä, puh. 050-344 9291

Rekisterin pitämisen peruste

 • asiakasrekisteri (Henkilötietolaki $19)
 • Auringontähden Pihakirje (sähköpostilista palveluiden, tarjousten ja neuvonnan markkinointiin ja tiedottamiseen)

Rekisteriin liittyvät sivustot


Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

 • asiakassuhteiden ylläpitoon, hoitamiseen ja kehittämiseen
 • palvelujen tuottamiseen ja toteuttamiseen
 • em. sivustojen kehittämiseen
 • mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamiseen
 • jälleenmarkkinointiin 
 • tuotteiden ja palvelujen markkinointiin ja käyttäjätietojen tilastointiin ja analysointiin
 • kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttamiseen

Rekisteri koostuu postituslistalle liittyneistä käyttäjistä (sähköpostilista) ja/tai Auringontähden tuotteita ja/tai palveluja ostaneista (asiakasrekisteri). Rekisterien henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti.

Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.


Rekisterin sisältämät tiedot

Palveluissa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja henkilöistä:

 • Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Rekisteröitymistiedot (käyttäjätunnus, salasana)
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot (ostetut tuotteet/palvelut)
 • Asiakaspalvelutilanteissa sähköpostitse tai muulla tavoin lähetetyt viestit
 • Käyttötiedot (esim. linkkien klikkaaminen, sivuvierailut, toimintojen ajankohta)

Tuotteita tilatessa/ostaessa tai sähköpostilistalle liittyessään henkilö hyväksyy samalla, että hänen antamansa tiedot tallennetaan rekisteriin ja niitä käytetään em. käyttötarkoituksiin.

Sähköpostilistalle liittynyt henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

Käyttäjä saattaa olla mukana useammalla sähköpostilistalla, jonka johdosta yritys saattaa silti lähettää viestejä ja materiaaleja, vaikka käyttäjä olisi mielestään poistunut sähköpostilistalta kerran.

Mikäli haluat poistua kaikilta listoilta samanaikaisesti, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen puutarha(at)auringontahti.fi


Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään käyttäjältä itseltään palvelun tai tuotteen tilaamisen ja asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. Tällainen tilanne voi olla tuotteiden ostaminen tai tilaaminen, ilmaismateriaalin lataaminen, sivustolle kirjautuminen, Pihakirjeen tilaaminen tms. henkilön itsensä suorittama toimenpide.

Sähköpostilistalle liittyminen edellyttää aina erillistä hyväksymistä (double-opt-in). 

Erillisestä pyynnöstä henkilö voidaan lisätä listalle myös yrityksen toimesta (pyyntö sähköpostitse tai muuten todistettavalla tavalla).

Tuotteiden tilaaminen verkkokaupasta ei automaattisesti johda Pihakirjeen tilaamiseen (sähköpostilista). Tuotteita tilanneiden tiedot säilytetään kuitenkin asiakasrekisterissä.


Tietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä (tuotteita ostaneet) tarkastellaan 12 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten. 

Sähköpostilistalta käyttäjä voi poistua itse milloin tahansa. Mikäli sähköpostiviestejä tai markkinointiviestejä ei ole avattu 12 kuukauden aikana, käyttäjän tiedot poistetaan listalta. Hänelle annetaan kuitenkin mahdollisuus pysyä listalla erillisellä sähköpostilla. 


Evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.

Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esim. käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja –palvelimen väliseen yhteydenpidon ohjaamiseen. Niiden avulla on mahdollista:

 • tallettaa tietoa esim. käyttäjän selaamista internet-sivustoista, jotta sivu ”muistaisi” käyttäjän hänen tullessaan sivulle seuraavan kerran.
 • tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät,
 • helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille
 • luoda yhdistelmätietoja kävijöistä

Tämän palautteen avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä ja käyttäjien palvelua. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. 

Kolmannet osapuolet voivat tietyissä tilanteissa käyttää evästeitä, jäljitteitä tai vastaavia tekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivustossa. Näitä tietoja käytämme mm.

 • kävijämäärien mittaukseen,
 • kävijöiden käyttäytymisen analysointiin sekä
 • mainosten kohdentamiseen.

Evästeiden käytöstä ilmoitetaan jokaiselle sivustolle tulijalle. Voit estää evästeiden käytön oman laitteesi ja ohjelmistosi asetuksista. Muista kuitenkin, että sivusto ei ehkä toimi oikein, jos evästeet on poistettu käytöstä.


Kanta-asiakasjärjestelmä

Auringontähdellä on kanta-asiakasjärjestelmä, VIP-jäsenyys.

Siihen voi halutessaan liittyä tilaamalla Auringontähden Pihakirjeen ja näin liittymällä sähköpostilistalle. VIP-jäsenyyteen liittyy aina lupa suoramarkkinointiin sähköisin välinein, pääosin sähköpostiviestein.

Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa ja sen voi lopettaa milloin tahansa.

Kanta-asiakkuuteen liittyviä etuja on mm.

 • ilmaiset verkkokurssit,
 • oppaat ja muut digituotteet,
 • alennukset ja tarjoukset Auringontähden tuotteista,
 • säännönmukainen informointi puutarhan tapahtumista,
 • sähköpostitse tapahtuva neuvontapalvelu
 • sekä erikoiseriä tuotteista tai palveluista, joita ei muille ole tarjolla jne.

Kulloinkin voimassa olevista eduista informoidaan Auringontähden verkkosivuilla sekä Pihakirjeessä.


Tietojen luovutus

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Rekisterit on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.


Tietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle tietoteknisistä syistä, esim. verkkopalveluihin käytettävän palvelimen sijaitessa alueen ulkopuolella. Siirto koskee yhteystietoja, kuten sähköpostiosoite ja nimi.

Käytämme vain sellaisia kumppaneita, joiden tietojen käsittelyssä ja suojauksessa noudatetaan EU:n ja Suomen kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia ja sääntöjä.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

E-kirjat, verkkovalmennukset, maksuttomat oppaat, Pihakirjeet sekä henkilökohtaiset viestit voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole Puutarha Auringontähden hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Osa linkeistä voi olla ns. affiliate-linkkejä, joiden kautta Puutarha Auringontähti saa myyntipriovisioita.


Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään Puutarha Auringontähden tietokantoihin, jotka ovat salasanoilla, tai muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Salasanat vaihdetaan tarvittaessa, mutta vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joiden työhön liittyy näiden tietojen käsitteleminen. Käyttöoikeus annetaan aina tarvittavuuden perusteella ja vain niihin tietoihin, jotka ovat ko. henkilön työtehtävän takia välttämättömiä.

Ulkopuolisille palvelimille sijoitetut tiedot on suojattu erillisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käytämme vain sellaisia kumppaneita, joiden tietojen käsittelyssä ja suojauksessa noudatetaan EU:n ja Suomen kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia ja sääntöjä.


Tarkastus-/muutos-/rajoitusoikeus 

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Hänellä on myös oikeus pyytää tietojaan muutettavaksi, poistettavaksi tai rajoittaa niiden käyttöä.
Tarkastus-/muutos-/rajoituspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Puutarha Auringontähti
Ylämyllyntie 46 B
80400 YLÄMYLLY

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Puutarha Auringontähden asiakasrekisterin ja/tai sähköpostilistan tietoja.

Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

Auringontähti ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. 


Rikkomuksista ilmoittaminen

Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, ilmoitamme siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Auringontähti sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.


Käyttäjän velvollisuudet

Jotta käyttäjän tiedot pysyisivät suojassa, pitää käyttäjän itse käyttää riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtaa ne säännöllisesti ja säilyttää niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.


Käyttäjän oikeudet

Rekisterissä olevalla on:

 • Tiedonsaantioikeus
 • Käsittelun rajoittamisen oikeus
 • Korjausoikeus
 • Oikeus tulla unohdetuksi
 • Suostumuksen peruuttamisen oikeus
 • Tietojen siirto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

Lisätietoja aiheesta:

Henkilötietolaki (22.4.1999/523)

Sähköisen viesinnän tietosuojalaki (7.11.2014/917)

 

Lue Auringontähden käyttö- ja sopimusehdot tästä.

 

Lisätietoja Auringontähden tietosuojakäytännöistä:

Anna Saarikoski-Tähtelä

050 344 9291

[email protected]